“สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนมิถุนายน 2557

4327 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนมิถุนายน 2557

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 07.00 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคายเป็นประธานในโครงการ“สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ณ โรงแรมบุศยรินทร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิด้านข้อมูล/ข่าวสาร ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน
โดยในเดือนนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุด 
และสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคายร่วมเป็นเจ้าภาพ ส่วนหน่วยงาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในเดือนถัดไป
 

      เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 07.00 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคายเป็นประธานในโครงการ“สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ณ โรงแรมบุศยรินทร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิด้านข้อมูล/ข่าวสาร ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน
โดยในเดือนนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุด 
และสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคายร่วมเป็นเจ้าภาพ ส่วนหน่วยงาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในเดือนถัดไป
     ในการนี้ นางสาวสุกานดา ทองสุทธิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมข้าราชการ

ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
  

Powered by MakeWebEasy.com