หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ

5547 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาพงานต่างๆ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ท้องที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

ณ ห้องประชุม โรงแรมบุษยรินทร์ หนองคาย

Powered by MakeWebEasy.com